برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:29 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:23 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:22 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:21 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:19 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:19 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:18 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:18 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 30 شهريور 1392برچسب:, | 14:16 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, | 9:27 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, | 9:26 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, | 9:24 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 شهريور 1392برچسب:, | 23:1 | نويسنده : ERFAN |

گوگل پسر بود یا دختر؟
خب اون بدون شک دختره،
چون اجازه نمی ده یه جمله ای رو کامل کنی،
از همون اول شروع می کنه به حدس زدن،
و همچنان حدس زدن،
لامصــب بعضی وقتا حدسایی میزنه که دهن آدم وا میمونه،
مخصوصاً وقتی یکی کنارت نشسته باشه!!!


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 شهريور 1392برچسب:, | 10:38 | نويسنده : ERFAN |

این یکی رو هیچ وقت نفهمیدم واسه چی یاد گرفتم. می خوام بدونم کسی هست «ب.م.م» و «ک.م.م» (ریاضی) در طول زندگیش به دردش خورده باشه؟


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 شهريور 1392برچسب:, | 10:36 | نويسنده : ERFAN |

وقتی پشت آیفون می پرسیه «کیه؟» 95 درصد مردم میگن «باز کن»، 5 درصد باقیمونده هم میگن «منم»


خیلی دوست دارم یکی از استادام رو در حال خنده تو خیابو ببینم، برم پیشش بگم «چیز خنده داری هست بگو ما هم بخندیم!»


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 شهريور 1392برچسب:, | 10:35 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 شهريور 1392برچسب:, | 10:29 | نويسنده : ERFAN |

 


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 شهريور 1392برچسب:, | 10:20 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 27 شهريور 1392برچسب:, | 10:12 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 شهريور 1392برچسب:, | 13:20 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 شهريور 1392برچسب:, | 13:19 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 شهريور 1392برچسب:, | 13:16 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 شهريور 1392برچسب:, | 9:25 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 26 شهريور 1392برچسب:, | 9:22 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 25 شهريور 1392برچسب:, | 20:18 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 25 شهريور 1392برچسب:, | 20:17 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : دو شنبه 25 شهريور 1392برچسب:, | 20:15 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, | 9:21 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, | 9:18 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, | 9:14 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, | 9:13 | نويسنده : ERFAN |

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 

هیچ نیمکتی وجود نداره، رو هوا نشستن!!!


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, | 9:10 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, | 9:8 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, | 9:7 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 24 شهريور 1392برچسب:, | 9:3 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 23 شهريور 1392برچسب:, | 12:11 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 23 شهريور 1392برچسب:, | 12:9 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 23 شهريور 1392برچسب:, | 12:9 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 23 شهريور 1392برچسب:, | 12:5 | نويسنده : ERFAN |


برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 23 شهريور 1392برچسب:, | 12:4 | نويسنده : ERFAN |